قرارداد سرویس و نگهداری یو پی اس و باتری یو پی اس

شرکت تکنو یو پی اس علاوه بر فروش یو پی اس ، باتری و تعمیرات تخصصی در راستای خدمات سرویس و نگهداری فعالیت های جدی و مستمر را در دستور کار خود دارد.قرار داد سرویس یو پی اس

با تو جه به اینکه سرویس و نگهداری دستگاههای یو پی س و باتری یو پی اس امری مهمتر از خرید آنها می باشد شرکت تکنو علاوه بر این خدمات اطلاعات کافی را نیز در اخیار مشتریان قرار میدهد.

مواردی که در سرویس و نگهداری یو پی اس ضروری است و باید کنترل شود عبارت اند از:

 • گردگیری بردها و فن های دستگاه یو پی اس

 • کنترل ورودی و خروجی دستگاه یو پی اس

 • کنترل توان مصرفی

 • کنترل امپر و ولتاژ ورودی و خروجی دستگاه یو پی اس

 • کنترل باتری های متصل به دستگاه یو پی اس

 • کنترل ارت متصل به دستگاه یو پی اس

 • کنترل دمای محیطی که یو پی اس در آن مکتن کار میکند.

و موارد جزئی که رعایت انها ضروری می باشد جهت اگاهی مهندسینی که در مجموعه فعالیت مستقیم با یو پی اس دارند بصورت کتبی و حضوری اشاره میشود.

مواردی که در سرویس و نگهداری باتری یو پی اس متصل به دستگاهی یو پی اس ضروری می باشد و باید کنترل شوند عبارت اند از:

 • تست ولتاژ همه باتری های متصل به دستگاه یو پی اس

 • دمای محیطی که باتری یو پی اس ها به همراه دستگاه یو پی اس در آنجا قرار دارند کنترل می شود.

 • تشخیص عمر مفید باتری یو پی اس و گزارش ان به مسئول مربوطه.

 • موارد جزئی که درباره باتری یو پی اس، به مسئول مربوه جهت اطلاعات کافی گفته میشود.

شرکت تکنو یو پی اس با توجه به اهمیت خدمات سرویس و نگهداری و کارهای ضروری و وقت گیر بودن این موارد، اماده عقد قرار داد با تمام ادارجات- کارخانجات – شرکت ها – سازمانهای دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی می باشد.

شرکت تکنو یو پی اس پس از توافق طرفین کار خود را براساس متن قرار داد شروع میکند. قراردادها براساس طرفین بوده و شرکت تکنو یو پی اس متعهد میشود بر طبق قرار داد عمل نماید.

قرار داد سرویس نگهداری یو پی اس