باتری یو پی اس و انواع آن

باتری یو پی اس یکی از عناصر اصلی دستگاههای یو پی اس است و در آمپراژهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. انواع باتری شامل موارد زیر می باشدباتری یو پی اس.

  • باتری های سرب اسیدی

  • باتری ای نیکل کادمیوم

  • باتری های لیتیومی

  • باتری های سبلور آلکالین

معرفی باتری یو پی اس های سری اسیدی

در باتری های اسیدی محلول سرب و اسید بصورت جامد بوده و یک باتری ساکن را می دهد که بهترین باتری بوده و مناسبترین باتری برای یو پی اس می باشد. باتری های اسیدی بیشترین استفاده را در انواع یو پی اس دارد.

طول عمر باتری های سرب اسیدی

باتری های سربی اسیدی  طول عمری برابر  2 سال الی ۱۲ سال دارند  که بسته به کارخانه سازنده باتری و کیفیت باتری طول عمر باتری ها فرق می کند.باتری یو پی اس لیتیومی

شرابط نگهداری و انبار باتری یو پی اس

حفاظت و نگهداری باتری از عوامل افزایش عمر باتری بوده و شامل انبار و محیط نگهداری باتری یو پی اس می باشد. شرایط انبار باید دمای ۱۵ تا ۴۰ درجه را داشته باشد وسطح رطوبت باید کم باشد. محیز انبار باید بدون گردو غبار و آلودگی باشد. در مورد باتری های نیز باید  توجه داشته باشیم که به دور از نور مستقیم خورشید باشد.

هنگام انبار باتری ها باید باتری های کمتری روی هم چیده شوند تا فشار ناشی از باتری ها موجب خرابی باتریها نشوند. همچنین باید توجه داشت باتری به یو پی اس مناسبی وصل شود تا کارایی خوبی داشته باشد.

مهمترین عامل در نگهداری باتری یو پی اس دمای محیط می باشد هم در بحث نگهداری و انبار و هم در هنگام استفاده.