معرفی پارامترهای مهم در خرید یو پی اس

THD (Total Harmonic Distortion) وجود بارهایی که از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده م یکنند، به دلیل ایجاد هارمونیک در شبکه،

ادامه

یو پی اس های apc قابل عرضه در تکنو UPS

یو پی اس apc سری Smart یو پی اس های سری smart از ظرفیتهای ۴۵۰ ولت آمپر تا ۵۰۰۰ ولت

ادامه