معرفی پارامترهای مهم در خرید یو پی اسReviewed by سینا خدایی on Nov 5Rating:

THD (Total Harmonic Distortion)

وجود بارهایی که از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده م یکنند، به دلیل ایجاد هارمونیک در شبکه، باعث داغ شدن سی مهای نول و به تبعه آن باعث بروز گرما در سیستم برق میشوند. بنابراین برای مکان هایی که تعداد دستگاه های کامپیوتری زیادی دارند، توصیه میشود از یو پی اس با THD جریان ورودی پایین مثلا % ۱۰ استفاده شود.

Switch Time

به فاصله زمانی بین سوئیچ از برق شهر به باتری و بالعکس گفته م یشود. هر چه این زمان بیشتر باشد احتمال Restart شدن کامپیوتر در لحظه سوئیچ بیشتر خواهد بود. دستگاه هایی که زمان سوئیچ آنها حدود صفر است به دستگاه های On-Line معروف هستند.

Backup Time

زمان مورد نیاز برای وضعیتی است که برق شهر قطع شده و لازم است برای تغذیه بار مصرفی از شارژ باتری استفاده شود. این زمان بستگی به باتری دارد و با کم و زیاد شدن باتری، کم و یا زیاد م یشود. یو پی اس ممکن است دارای باتری داخلی بوده و یا امکان اضافه نمودن باتری خارجی (کابینت باتری) به جهت طولانی نمودن مدت زمان برق دهی، برای آن وجود داشته باشد.

Noise Filtration

فیلتراسیون نویز بسته به مکان استفاده تغییر می کند و زمانی که کنترل نویزهای Normal و Common ورودی به سیستم مهم است از آن استفاده می شود.

Audible Noise

زمانی که دستگاه روشن است بر اساس صدای ناشی از فن یا ترانس دستگاه میزان نویز صوتی سیستم مشخص م یشود.

Size & Weight

سایز و حجم دستگاه م یتواند بر اساس مکان استفاده متفاوت و در بحث حمل و نقل و یا خدمات مهم باشد.

Interface and Ergonomy

شکل ظاهری و تناسب دستگاه با توجه به نوع و مکان استفاده، نقش مهمی در انتخاب یو پی اس دارد.

Robustness and Reliability

استحکام و قابلیت اطمینان زیاد در برابر شرایط سخت و بحرانی از مهمترین پارامترهای انتخاب یوپ یاس مناسب م یباشد

Technology & Wave Shape

یکی از پارامترهای مهم در انتخاب یو پی اس مناسب، تکنولوژی ساخت آن م یباشد که توضیحات آن ها در ادامه آمده است.

چنانچه منابع تغذیه دستگاه های مورد استفاده (بار) بسیار حساس بوده و هیچگونه نویز یا اعوجاجی نباید به آن وارد شود و شکل موج خروجی به صورت سینوسی کامل و بدون قطعی و بدون وابستگی به ولتاژ ورودی لازم باشد، توصیه می شود از یو پی اس های On-line استفاده شود و چنانچه ورود نویز یا تغییر شکل موج خروجی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، یو پی اس های Line-Interactive توصیه میشود.

Rated VA -4-10

توان نامی دستگاه پارامتری است که از دو راه م یتوان مقدار آن را محاسبه و سپس دستگاه مناسب را خریداری نمود.

روش اول: مجموع مقادیر توان دستگاه های مصرفی بر حسب وات را محاسبه نموده و بر 0.6 تقسیم می نمائیم. عدد به دست آمده، مقدار توان مصرفی می باشد.

روش دوم: مقدار کل جریان را به دست آورده و آن را در ۲۲۰ ضرب نموده تا مقدار توان مصرفی به دست آید.

Input Voltage Range

به میزان تغییرات ولتاژ ورودی یو پی اس گفته می شود. مثلا دستگاه یو پی اس که بازه ی ولتاژ ورودی آنVAC 148-270  باشد، بدان معناست که یو پی اس بین ولتاژ ۱۴۸ تا ۲۷۰ ولت برق شهر بدون استفاده از باتری و با در اختیار گرفتن فیلتراسیون داخلی به کار خود ادامه داده و ولتاژ خروجی مناسبی را ارائه می دهد.

Input Frequency Range

۵۰ می باشد، بدان معناست که Hz± به میزان تغییرات فرکانس ورودی ی وپی اس گفته م یشود. مثلا دستگاه یوپ یاس که بازه ی فرکانس ورودی آن % ۵ یو پی اس در بازه ی فرکانسی ۴۷٫۵ تا ۵۲٫۵ هرتز بدون استفاده از باتری و با در اختیار گرفتن فیلتراسیون داخلی به کار خود ادامه داده و خروجی مناسبی و ولتاژ خروجی را از باتری تأمین Backup را ارائه می دهد. یو پی اس در خارج از این بازه، ورودی یوپ یاس را غیرنرمال تشخیص داده و در حالت
می نماید.

Output Voltage Range

Line Regulation –

Load Regulation –

بازه ی ولتاژ خروجی یو پی اس که مقدار آن با بازه ی ولتاژ ورودی دستگاه های مصرفی باید هماهنگ باشد.

Output Frequency Range

بازه ی فرکانس خروجی یوپ یاس که مقدار آن با بازه ی فرکانس ورودی دستگاه های مصرفی باید هماهنگ باشد.

Efficiency

Normal Mode –

Backup Mode –

مقدار توان خروجی دستگاه یو پی اس با توجه به مقدار توان ورودی دستگاه تحت عنوان Efficiency مطرح بوده که این عدد معمولا %۱۰۰ نیست، زیرا مقداری از توان ورودی توسط خود یوپ یاس مصرف م یشود.

میزان راندمان و کارایی دستگاه بنا به نوع تکنولوژی ساخت متفاوت و به خصوص در حالت باتری به علت تغذیه از باتری ها از اهمیت ویژه برخوردار است.

Efficiency در دستگا ههای Line-Interactive بین ۷۰-۸۰% بوده و در دستگاه های On-Line بیش از %۸۰ می باشد.

UPS Management Software

یکی از معیارهای مهم جهت خرید یو پی اس، بررسی بحث مدیریت آن توسط نرم افزارهای مرتبط با یو پی اس می باشد. مانیتورینگ و کنترلینگ یو پی اس فایل ها در زمان های بحرانی، کاربرپسند بودن و پشتیبانی آن از سیستم عامل های مختلف از جمله Auto Saving مکانیزم ،(Remote (حتی به صورت مهمترین ویژگی های یک نرم افزار مدیریت یو پی اس م یباشد